Danopgaver 4. - 7. Dan - Vejledning

 

Følgende er kravene til din danopgave som alle skal gennemlæse. Det er gængse krav, der er til alle større danopgaver/afhandlinger. Nederst følger link til en forklaring og opgavevejledning. Denne er valgfri om man vil læse, men kan være en god hjælp til at komme i gang.

 

Vejlederordning/godkendelse af disposition:

CV stiller disse vejledere til rådighed for dig som kandidat. Du skal som minimum havde din disposition godkendt ved en af nedenstående vejledere. Derudover er det op til dig selv hvor meget du ønsker at benytte din vejleder. Du kan frit vælge mellem CV's vejledere - se under Om CV. Bemærk: Vejlederne kan evt. sende dig videre til en anden, hvis de i forvejen er booket op med kandidater.

 

Tekniske krav til danopgaver:

 • Danopgaven skal maskinskrives af hensyn til læsbarheden.
 • Omfang af opgaven skal være mindst 10 siders normaltekst (2.400 anslag pr. side), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Dette svarer til:
  • Skriftstørrelse 12.
  • 1½ linje afstand.
  • Margen øverst og nederst 2 cm, venstre og højre 2 cm.
  • Eks. en skrifttype som Times New Roman.

 

Krav til indholdet:            Emnet skal være TKD relevant

Danopgaven skal iøvrigt indeholde:

 • Forside der indeholder:

                     Titel

                     Forfatterens  Navn

                     Klub

                     Nuværende dan grad

                     Vejleders navn:

                     Dato

 • Indholdsfortegnelse
 • Evt. forord
 • Indledning
 • Selve opgaven
 • Konklusion
 • Afslutning
 • Evt. Efterskrift
 • Klidehenvisninger
 • Evt. litteraturliste
 • Evt. Bilag

Selve opgaven inddeles i afsnit.

Husk at lave kildehenvisninger til hvor du har din information fra samt at argumentere for dine holdninger. Ellers kan det blive betragtet som snyd.

Husk at læse korrektur – få helst en anden til dette, da man bliver blind for fejl, når man har siddet med samme tekst i længere tid.

 

Vejledning og inspiration til danopgaver kan downloades HER

 

God fornøjelse

Vejlederne