Choi's Venner og Grandmaster Choi

Choi's Venner:

Foreningen Choi's Venner blev stiftet i 1980 og er et formaliseret/forpligtende samarbejde mellem omkring 15 Taekwondoklubber samt en række associerede/venskabsklubber i Danmark og de andre nordiske lande. Foreningens primære mål er at hjælpe og støtte Grandmaster Kyoung-An Choi, 9. Dan. Foreningen arbejder endvidere for udvikling af Taekwondo, styrkelse af medlemsklubbernes samarbejde, promotion/afholdelse af seminarer/kurser/lejre, at samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund samt at drive forlagsvirksomhed gennem Det Danske Kampsports Forlag

Grandmaster Kyoung-An Choi:

Grandmaster Choi Kyoung-An – 9.dan er den højest graduerede taekwondo instruktør i Norden. Han har siden 1980 været Chefinstruktør for Foreningen Choi’s Venner og alle CV’s klubber.

Grandmaster Choi blev født ved afslutningen af 2. Verdenskrig og da han var klar til at starte i skole i hans hjemby JangJang et det østlige Korea brød Koreakrigen ud og påvirkede hans opvækst som den påvirkede alt andet i Korea.

Efter Koreakrigen skulle Grandmaster Choi have undervist i taekwondo i USA, men blev i stedet inviteret til Holland i 1975. I Holland underviste han taekwondo sammen med instruktør Theo P. Salm på hans taekwondoskole. Grandmaster Choi blev i Holland i cirka 1år, hvorefter han flyttede til Danmark.

Da Grandmaster Choi ankom til Danmark bosatte han sig alene i Aarhus, han fik dog i 1977 sin hustru og datter her til landet. Senere kom der også en søn i familien. Grandmaster Choi og hans kone Jeong-Ae er i dag bedsteforældre til foreløbigt tre børnebørn.

I Danmark var  Grandmaster Choi  hovedkraften bag at løfte dansk taekwondo op på Verdensplan, hvor han med sin ekspertise lærte os danskere hvad taekwondo var og hvad indsats og dedikation i træningen kan lede til. Han var flere år Danmarks landstræner og landsholdstræner under Dansk Taekwondo Forbund.

Læs mere om Grandmaster Choi i dette interview fra 2002 – lige efter hans 9. Dan graduering. Link er HER.