Ny klub i CV

 

Foreningen Chois Venner - CV, er et landsdækkende netværk af klubber, som deler værdier og støtter op bag Grandmaster Choi Kyoung-An og det forpligtende samarbejde klubberne imellem.

Vores stormester Kyoung-An Choi er gradueret 9. Dan og har gradueringsret af 1. klasse i Kukkiwon. Han er en dygtig, inspirerende og meget aktiv underviser. Han underviser med jævne mellemrum alle CV’s klubber og fungerer som samlingspunkt i CV.

Vores faglige grundlag er bredt funderet inden for traditionel Kukkiwon taekwondo, men vi udvikler også selv områder som selvforsvar, han bon kierigi og applicationer til taegeuk/poomsae. Vi har altid fokus på at gøre vores type taekwondo opdateret og fremtidssikret for vore klubber.

Vi afholder dankurser/dangraduering hver forår/sommer og tillige i efteråret.

Såfremt man i jeres klub er usikker på, om det tekniske niveau og om arbejdsformer mv., så taler vi om det ved indmeldelse i CV og laver en overgangsordning, så også I kan være med i det givende, udviklende og sjove fællesskab i CV.

Hvis I ønsker at melde jeres klub ind, bedes I kontakte Torben Hansen (21730333, torben@choisvenner.dk) eller Johnny Troelsen (26851248, johnny@choisvenner.dk).

Vi glæder os til at byde jer velkommen.