Hvad laver vi i CV?

 

Seminarer, kurser med videre for instruktører, trænere og hjælpetrænere

Et af de vigtigste elementer for CV er at være på forkant med nye træningsformer og at udvikle de forskellige elementer og discipliner indenfor Taekwondo. Udviklingen diskuteres og præsenteres på CV's højdanseminarer, inspirationsseminarer og kurser. Dermed skabes bedre trænere og instruktører, forståelsen fremmes og frem for alt højnes kvaliteten af undervisningen.

Socialt element er altafgørende i alle CV aktiviteter

Alle CV's aktiviteter er præget af de menneskelige relationer klubber og medlemmer imellem. Derfor har vi altid lavet plads i programmerne, under seminarer, kurser med videre, til det sociale element. CV er meget mere end en trænersammenslutning - foreningen rummer mangeårige venskaber klubber og instruktører imellem.

Grandmaster Choi - træninger over hele DK

Som klub under CV har man adgang til en af Danmarks største instruktørkapaciteter Grandmaster Kyoung-An Choi, 9.dan. Grandmaster Choi underviser jævnligt i CV's klubber,  på weekendtræninger, lokale lejre og på Dansk Taekwondo Forbunds sommerlejr. Er I interesserede i at få Grandmaster Choi til jeres klub, så kontakt Torben Hansen på torben@choisvenner.dk

Dangradueringskurser

CV afvikler 1-2 dangradueringskurser pr. år. Et dangradueringskursus består at en danfortræningsweekend og en dangraduering. Ofte ligger forårets danfortræning i sidste weekend i april og dangradueringen på årets sommerlejr. Efterårets danfortræningsweend afvikles i slutningen af september og dangraduering midt i november. Bemærk at CV's dankurser er åbne for ikke CV-medlemmer.

Klubsparring omkring konkrete problemstillinger ved graduering,  pensum, kluborganisation, Taekwondofaglige områder med videre

Vi har igennem årene hjulpet mange af vore medlemsklubber, som af den ene eller anden grund er kørt fast i en udfordring med eksempelvis det organisatoriske, det taekwondofaglige eller det samarbejdsmæssige. CV's ledelse og vejledere har været igennem og løst lignende situationer mange gange igennem et langt taekwondoliv. Så træk endelig på os.

CV Tournament

Vi har efter en længere pause besluttet at genoplive CV Tournament/Master Choi's Tournament. Så forvent en indbydelse til CV Tournament (CVT) igen snart. Vi planlægger, at CVT kommer til at indeholde discipliner som kamp, teknik, reaktionskonkurrencer, hurtigst-højest-længst, gennembrydning mv. Begynd allerede nu at glæde jer til CVT's genfødsel.

Koreature

Hvert andet år (ulige år) arrangerer Grandmaster Choi ture til Korea, hvor både CV-medlemmer og ikke CV-medlemmer deltager. Har du ikke oplevet Korea, den koreanske kultur og mad så har du noget til gode. Koreaturene er en kæmpe oplevelse og er ofte meget vanedannende ;-)

Forlagsvirksomhed - GM Choi's bøger

CV driver Det Danske Kampsportsforlag som udgiver de mest solgte danske Taekwondobøger - Taekwondo bind 1 og bind 2. Se hvor du/I kan købe dine eksemplarer af bøgerne HER.