Han-/saebon kireugi faser

 

Overordnet formål

Kandidaten skal lave effektiv han-/saebon kireugi. Hovedfokus skal være på være på realistiske teknikker. I hanbon kireugi laves forsvar mod angreb med lige slag, svingslag, ap chagi og dollyo chagi. I saebon kireugi laves forsvar mod angreb med lige slag og svingslag.

 

Fase 1, pensum til alle dangrader

Formål

Her ser vi på rigtig og praktisk anvendelse af teknikkerne, struktur og afstandsbedømmelse.

Især ved saebon kireugi ser vi på timing, så modangrebet falder mens angriberen er i bevægelse. Modangrebet må falde enten efter 2. eller samtidig med 3. slag. Fokus er på, at angriberen ikke når at stå stille inden modangrebet falder.


Fremgangsmåde

Angreb laves både med højre og venstre arm og ben, man kan bede kandidaten lave samme forsvar til begge sider, inden det er den andens tur.

Man kan begrænse udøverne til eksempelvis kun at lave forsvar med albuer eller håndkantslag, at der skal være nedtagning eller lignende.

 

Fase 2, pensum til alle dangrader

Formål

Rigtig bevægelse, forståelse for at generere kraft og struktur selvom angrebet foregår hurtigere.
Kan teknikkerne fra fase 1 anvendes korrekt her?

Udstyr
Tandbeskytter og skridtbeskytter


Fremgangsmåde

Kandidaterne starter i choonbi.
Angriber gå
r tilbage i kort stand med hænderne oppe i angrebsposition og giver Kihap.
Forsvarer går efterfølgende tilbage i kampstand med åbne hænder rettet mod angriber og giver Kihap.
Efter forsvarers Kihap angribes. Angribers slag skal trækkes tilbage til udgangsposition, idet armen ikke må blive hængende ude. Det er vigtigt at forsvarer afslutter ved at skabe afstand og orientere sig.

Samme angreb som ved fase 1.

 

Fase 3, pensum til 2. dan og højere dangrader


Formål

Samme som fase 2 men da der er beskyttelsesudstyr på forventes der angreb med fuld intensitet samt forsvar med fuld intensitet og hastighed. Der er medium kontaktgrad på kroppen og kun evt. markering på hjelmens visir.

Udstyr
Tandbeskytter, skridtbeskytter, visirhjelm, små handsker, arm- og benbeskyttere samt vest

Fremgangsmåde

Som fase 2 her er det dog angriber der bestemmer hvornår angrebet startes. Kandidaterne skal have fuldt udstyr på (arm-, ben- og skridtbeskyttere, vest, visirhjelm, tandbeskytter og handsker).

 

Særligt for saebon kireugi

Fremgangsmåde i fase 1, 2 og 3

Når angriber går tilbage, bliver forsvarer stående i choobi seogi og laver første forsvar fra denne stand. Som angriber går fremad efterfølgende indtager forsvarer en hensigtsmæssig stand. 

Der bruges udstyr som nævnt under hanbon kireugi.

 

Vurderingskriterier for alle faser

  • Præcision
  • Kontrol
  • Kraft
  • Hurtighed
  • Realistiske teknikker
  • Korrekt anvendelse af teknikker
  • Korrekte målområder