CV's Værdigrundlag

 

CV arbejder efter en stærkt værdigrundlag, og vi kæmper for helt basale værdier i vores sport og blandt mennesker. Her er et overblik over værdisættet i CV:

Høflighed/respekt:
• Respekt/etikette er en af grundpillerne i Taekwondo
• Respekt for ældre, erfaring, højere graduerede og systemet er afgørende for, at systemet fungerer
• Vær altid høflig over for dine omgivelser
• Respekter altid de afgørelser, der bliver truffet ved stævner, til danfortræninger og til gradueringer. Er du uenig, så tag problemet op i et passende forum
• Husk at alle retningslinjer i CV er bestemt i fællesskab mellem alle medlemsklubber

Ydmyghed:
• Vær altid ydmyg over for andre mennesker
• Pral ikke over for andre, selv om du er bedre end dem

Udholdenhed/stræben:
• Vær tålmodig og udholdende
• Stræb altid efter at forbedre dig mentalt og fysisk
• Spring ikke over hvor gærdet er lavest, men bliv ved med at udfordre dig selv
• Påbegynder du noget, så fuldfør det
• Giv aldrig op! Hvor der er vilje, er der vej. Du kan hvad du vil!

Selvkontrol:
• Kontroller dine følelser med hovedet, og ikke med hjertet, hvis du er i en konflikt, så du kan holde hovedet koldt
• Tænk før du handler‐ få kontrol over situationen
• At få kontrol over sin krop er et godt skridt på vejen til at få kontrol over sin psyke
• Har du selvkontrol, har du større overskud til at tackle svære situationer, lige som du vil opnå respekt og anerkendelse fra dine medmennesker.


Medlem:
• Vær altid et godt eksempel for yngre og lavere graduerede udøvere
• Repræsenter din klub med værdighed og respekt
• Repræsenter Taekwondo udadtil med værdighed og respekt
• Tag godt imod nye medlemmer og vær altid en god og hjælpsom klubkammerat
• Vær positiv og seriøs i din indstilling
• Hjælp til i klubben og i CV, hvor du kan. Alle kan bridrage med noget til fællesskabet - husk at foreningsarbejde er ulønnet.
• Husk at det sociale liv også er vigtigt, så deltag i sociale arrangementer og mød dine træningskammerater med et åbent sind

Påklædning:
• Din dobog skal altid være ren og pæn
• Dobog og bælte skal behandles med respekt
• Klubmærke skal bæres på dragtens venstre side på brystet
• Træning i dojangen foregår som udgangspunkt altid i dobog med mindre andet er aftalt

Træning:
• Mød altid til tiden, så træningen ikke forstyrres
• Kommer du for sent, så afvent trænerens tilladelse til at træne med
• Forlad ikke en træning uden trænerens viden
• Ved indtræden i en dojang, vises respekt ved at bukke
• Ved start og slut på en træning hilses altid på nationalflagene samt træneren
• Svar aldrig din træner igen under en træning ,men tag et eventuelt problem op med træneren efter træningens ophør
• Hvis en elev opfører sig upassende under en træning, kan træneren tildele denne ekstra fysiske øvelser, eller i værste fald bortvisning fra salen

Graduering:
• Taekwondo er en blanding af alle de aspekter sporten/kunsten indeholder. Derfor bør enkelte områder ikke vægtes højere end andre
• Det er en blanding af den fysiske og mentale indsats, der bedømmes til CV`s gradueringer
• Der er ikke faste retningslinjer for, hvor meget man skal træne for at blive en god Taekwondoudøver. Udøverens alder, fysiske‐ og teoretiske udgangspunkt samt psyke er forskellig fra person til person. Som i samfundet iøvrigt, må nogle derfor arbejde mere med nogle områder end andre
• I bedømmelsen af udøvere til graduering, bør der dog tages hensyn til aldersbetingede problemer, manglende smidighed, mindre gode skolekundskaber med mere, men det er til enhver tid de tilstedeværende censorers afgørelser, der er gældende og som skal respekteres
• Afgørelser om en elev skal dumpe foregår altid ved flertalsafgørelse. Er der stemmelighed, er det den højest gradueredes stemme, der vægtes højest
• Hver gang en elev er til graduering, er elevens klub, træner og indstiller også til graduering