DANGRADUERINGSKURSUS 1-2023

22. april - 23. april
22. april kl. 10:00 til 23. april kl. 15:30

Danmarks Taekwondo Center, Fælledlunden 1, Skanderborg
0
Deltagere
52
Inviterede

Instruktører til Dan-gradueringskursus

DAN-PROMOTION CV I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

 

Til alle gradueringsberettigede/indstiller til dangraduering

                                                                                                                 

Instruktører til Dangradueringskursus

De klubber som har kandidater til dangradueringskursus skal stille med instruktør/observatør fra 4.dan og opefter til dette kursusforløb (opgavefordeling aftales og fremsendes når program lægges). Kan klubben ikke stille med en instruktør fra 4.dan og op skal klubben som minimum stille med en observatør fra 1.-3. dan til danfortræningen. I første omgang gælder det instruktører til danfortræningen.

Klubben skal tilmelde instruktører direkte til:            Kontaktperson oplyses senere !!

HUSK: Alle kandidater skal oprette et Kukkiwon T-con ID inden tilmelding til dette kursus !!!

Se selve indbydelsen nedenfor.

VIGTIGSTE DEADLINES PÅ DETTE KURSUS:

DANOPGAVER 4. DAN OG OP:

SENEST DEN 31. OKTOBER 2022: GODKENDELSE AF DISPOSITION

SENEST DEN 15. FEBRUAR 2023: AFLEVERING AF DANOPGAVE

TILMELDING TIL DANKURSET:

SENEST DEN 15. FEBRUAR 2023

Med venlig hilsen

Vejlederne & CV

-------------------------------------------------

Indbydelse til Dan-gradueringskursus

I SAMARBEJDE MED OG GODKENDT AF DTaF

Hermed indbydes til Dan-gradueringskursus for graderne 1. – 7. Dan. Praktiske oplysninger som følger: Læs det hele godt igennem !

TID/STED:                      

Danfortræningsweekend: fra Lørdag, den 22. april 2023 kl. 10.00 (første lektion starter kl. 10.30) til Søndag, den 23. april 2023 kl. ca. 15.30. STED: DTC - Skanderborg Taekwondo Klub, Fælledlunden 1, Skanderborg

Dangraduering:  Lørdag, den 8. juli 2023.  STED: DTaF's Sommerlejr i Esbjerg

 

KURSUSINDHOLD/UDBYTTEBESKR.::              

CV's dankurser retter sig mod instruktører og hjælpetrænere i CV's klubber og har til formål at udvikle kandidaternes evne til at undervise med udgangspunkt i modelundervisning, teoriundervisning, undervisning i trænerrollen mm. Danfortræningsweekend: Gennemgang af grundteknik, taegeuk/poomse, han-/setbon kiereugi, kiereugi, hosinsul, div. spark & springspark, afholdelse af teoriprøve og præsentation/forsvar af afhandling (4.-7.dan) samt udviklingstræning med taegeuk/poomse applicationer mv. Specielt for kandidater til 6.-7.dan gælder: at man skal gennemgå specialtræning med Grandmaster Choi, at man skal undervise én lektion under danfortræningen og at man skal præsentere/forsvare afhandling for alle dankandidater og instruktørgruppe.

                                          

DELTAGERKRAV/ MÅLGRUPPE:     

Tidskrav:    

1.KUP - 1.POOM             ½ ÅR

1.POOM - 2.POOM         2 ÅR

1.KUP - 1.DAN                 ½ ÅR

1.DAN - 2.DAN                1 ÅR

2.DAN - 3.DAN                2 ÅR

3.DAN - 4.DAN                3 ÅR

4.DAN - 5.DAN                4 ÅR

5.DAN - 6.DAN                5 ÅR

6.DAN - 7.DAN                6 ÅR

Der kan ikke dispenseres fra tidskrav.

Kursuskrav: Trænere og instruktører fra 1. kup til 7. dan. Aspiranten skal som minimum have gennemført en af forbundets træneruddannelser.  For graduering til 1-3. dan er kravet 1-2-Træner eller Trænerudd 1A. For graduering til 4. dan er kravet Trænerudd. 1.

Krav i øvrigt: Medlemmer fra CV-klubber skal deltage i CVs Dangradueringskurser (undtaget herfor er hvis kandidaten har en relation til en anden stormester). Kurset skal gennemføres samlet. Således kan man ikke deltage i danfortræning eller dangraduering i andet regi end CV/hos Grandmaster Choi.

DISPENSATION MV.:   Al henvendelse skal ske til Torben S. Hansen.

DANOPGAVER KRAV – VIGTIGT !:

Kandidater fra 4.-7.dan skal udarbejde en afhandling – se krav til selve afhandling se vedlagte. CV har en vejlederordning som hjælp til kandidater. Vejlederordningen betyder at kandidater som minimum skal have afhandlingens disposition godkendt, men også at det er muligt at bruge CV’s vejledere til sparring nårafhandlingen skal skrives. Læs mere i på choisvenner.dk.

Deadlines for afhandlinger specielt for kursus er:

Godkendelse af disposition:                 Senest den 31. oktober 2022

Aflevering af afhandling:                       Senest den 15. februar 2023

Evt. spørgsmål til emner mm. kan rettes direkte til vejlederne nedenfor.

 

TEORIPRØVE 1.-3.DAN:

Kilder som danner baggrund for teoriprøve er flg.: Kyoung-An Choi, ”Taekwondo 1” og ”Taekwondo 2” og Kukkiwon, Taekwondo Textbook. Følgende er gældende i vurdering af teoriprøverne:

0-59% rigtige svar = Kanidaten dumper og afgår danfortræning og kan ikke gå til praktisk dangraduering.

60-80% rigtige svar = Betinget bestået. Kandidaten kan bestå ved at hæve sit niveau i de fysiske kategorier. Vurderes efter lørdag på danfortræning.

80-100% rigtige svar = Kandidaten er bestået uden forbehold.

 

TILMELDING AF INDSTILLER - SENEST DEN 15. FEBRUAR 2023 HER PÅ SITET !

HUSK: Alle kandidater skal oprette et Kukkiwon T-con ID inden tilmelding til dette kursus !!!

Kursusgebyr betales her for individuelle tilmeldinger/betalinger eller overføres KLUBVIS, hvis klubben forestår samlet tilmelding  på dette site kan betaling ske til CV’s konto i Nordea:

reg.nr. 2640 konto 7553 983 775

                                            

KURSUSGEBYRER:                         CV-medlemsklub             ikke CV-medlemsklub

Kukkiwon/WT      1.DAN/1.POOM      KR. 1.900,00                      KR. 2.100,00

Kukkiwon/WT      2.DAN/2.POOM      KR. 2.200,00                      KR. 2.400,00

Kukkiwon/WT      3.DAN                     KR. 2.400,00                     KR. 2.600,00

Kukkiwon/WT      4.DAN                     KR. 2.600,00                      KR. 2.800,00

Kukkiwon/WT      5.DAN                     KR. 3.500,00                      KR. 3.700,00

Kukkiwon/WT      6.DAN                     KR. 3.900,00                      KR. 4.100,00

Kukkiwon/WT      7.DAN                     KR. 4.400,00                      KR. 4.600,00

Kun Moo Duk Kwan                            KR. 1.600,00                      KR. 1.800,00

Vi anbefaler at deltagerne vælger Kukkiwon/WT certifikatet. Moo Duk Kwan certifikatet får alle deltagere. Har deltageren ikke Kukkiwon/WT certifikat fra tidligere gradueringer så vær opmærksom på at der skal søges til den/de tidligere grader ved WT. Kontakt evt. Torben Hansen. Kvittering udleveres efter aftale.           

For kandidater der skal til enten danfortræning og eller graduering igen pga. skade, ikke bestået er priserne for hver del: 900 kr. for danfortræningen, 400 kr. for dangradueringen (Kukkiwon/WT certifikatet ikke inkl.). Ved afbud mindre end 8 dage før danfortræning eller graduering sker ingen refusion.

VED TILMELDING - Vær opmærksom på følgende ved tilmelding:

 • Udfyld vedlagte DAN GRADUERINGSANSØGNING tydelig enten på skrive-maskine eller med blokbogstaver. HUSK at udfylde sidste grad.dato og evt. dato og grad for seneste Kukkiwon certifikat.
 • Indstiller underskriver ansøgningen personlig for personer fra 1.-5.dan. Grandmaster Choi, Kyoung-An indstiller personer til 6. dan og opad.
 • Check at deltagerkravene er opfyldt: tid, kurser (husk dokumentation: pas eller diplom).
 • Sørg for at alle ting er skrevet på tilmeldingsansøgningen så det hele er klar for vore dantrænere og styregruppe. Er tingene ikke i orden returneres ansøgningerne.
 • SØRG FOR AT ALLE OPLYSNINGER ER MED OG BETALING ER PÅ PLADS !!!!Afleveres/mailes/betales alt ikke på samme tid og rettidigt, afvises kandidaten ! Dette gælder også aflevering af afhandling !!!

YDL. OPLYSNINGER:  

Vedr. indstilling til 6.dan og op (aftale om træning mv.) kontakt:

Kyoung-An Choi, tlf. 86 28 42 56.

Vedr. øvrige spørgsmål kontakt:

Torben Hansen, tlf. 21 73 03 33

---------------------------------------------

Dan-afhandling

Følgende er kravene til din dan-afhandling som alle skal gennemlæse. Det er gængse krav, der er til alle større opgaver/afhandlinger. På næste side følger en forklaring og opgavevejledning. Denne er valgfri om man vil læse, men kan være en god hjælp til at komme i gang.

Vejlederordning/godkendelse af disposition:

Cv stiller følgende vejledere til rådighed for dig som kandidat. Du skal som minimum have følgende kontakt med vejleder skal være som følger:
1. Gang: I forbindelse med godkendelse af disposition
2. Gang: Seks uger før aflevering af opgave
3. Gang: kort før aflevering.

Derudover er det op til dig selv hvor meget du ønsker at benytte din vejleder. Du kan frit vælge mellem nedenstående vejledere. Bemærk: vejlederne kan evt. sende dig videre til en anden, hvis de i forvejen er booket op med kandidater.

Benny Olesen                     mail: benny.rosvall.olesen@gmail.com    tlf. 23100424

Hans Erik Steffensen          mail: hans.erik.steffensen@gmail.com     tlf. 40199090

Mark Lee Larsen                mail: markleelarsen@gmail.com               tlf. 21658852

Heine Pedersen                 mail: kyozodk@gmail.com                        tlf. 61405301

Tore Karsø                         mail: tore@dadlnet.dk                               tlf. 24245074

Mikael Oddershede           mail: mikaeloddershede@gmail.com        tlf. 23319286

Michael Nyboe                  mail: michael@engelrud.dk                       tlf. 23896446

 

Tekniske krav til afhandlingen

 • Afhandlingen skal maskinskrives af hensyn til læsbarheden.
 • Omfang af opgaven skal være mindst 10 siders normaltekst (2.400 anslag pr. side), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Dette svarer til:
  • Skriftstørrelse 12.
  • 1½ linje afstand.
  • Margen øverst og nederst 2 cm, venstre og højre 2 cm.
  • Eks. en skrifttype som Cambria, Times New Roman.

Krav til indholdet            Emnet skal være TKD relevant !!!

Afhandlingen skal indeholde:

 • Forside der indeholder:               

                        Titel

                        Forfatterens     Navn

Klub

Nuværende dan grad

                         Dato

 • Indholdsfortegnelse
 • Evt. forord
 • Indledning
 • Selve opgaven
 • Konklusion
 • Afslutning
 • Evt. Efterskrift
 • Klidehenvisninger
 • Evt. litteraturliste
 • Evt. Bilag

Selve opgaven inddeles i afsnit.

Husk at lave kildehenvisninger til hvor du har din information fra samt at argumentere for dine holdninger. Ellers kan det blive betragtet som snyd.

Husk at læse korrektur – få helst en anden til dette, da man bliver blind for fejl, når man har siddet med samme tekst i længere tid.

Inspiration og vejledning til afhandlinger kan downloades HER

 

God fornøjelse.

Vejlederne

-------------------------------------

Foreningen Choi’s Venner

v/ Torben Sachmann Hansen

Damgårdsvej 17, Gram

8660 Skanderborg

Mail: torben@choisvenner.dk

 

0
Deltagere
52
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Tilmeld event